Overslaan en naar de inhoud gaan

Dierenasiel steunen

Financiële giften

Velen weten het zelfs niet, maar schenken aan het goede doel kan een fiscaal voordeel opleveren. Voor giften gedaan aan de VZW Dierenasiel Ieper in 2020 bedraagt de belastingvermindering 60 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Dat is veel. Dus wie 100 euro stort, kan daarvan 60 euro aftrekken van zijn belastingen ! !

Hieronder een aantal voorwaarden waaraan moet voldaan worden om je gift fiscaal aftrekbaar te maken: 

 • De basisregel: de gift moet per jaar minstens 40 euro bedragen en maximum 20 procent van je totale netto-inkomen met een absoluut maximum van 397.850 euro (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020).
 • de vereniging of instelling moet erkend zijn door de minister van Financiën of zijn afgevaardigde. De VZW Dierenasiel Ieper is erkend.
 • de vereniging of instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt. De VZW Dierenasiel Ieper reikt dergelijke fiscale attesten uit.
 • de gift moet in geld gedaan zijn, liefst via een overschrijving op nummer BE49 8508 4907 7471 van VZW Dierenasiel Ieper
 • Het geschonken bedrag kan niet het voorwerp uitmaken van een verzoek tot terugbetaling.

 

Legaten

Als erflater kunt u in uw testament ook een legaat maken aan de vzw Dierenasiel Ieper.
Op deze legaten is er op heden een verlaagd tarief van 8,5 % van toepassing, ongeacht de waarde van het legaat.
Vanaf 1 juli 2021 is er zelfs helemaal geen erfbelasting meer te betalen bij een nalatenschap aan de VZW Dierenasiel Ieper
Hiervoor dient een testament te worden opgemaakt, waarbij de VZW Dierenasiel Ieper vermeld staat als begunstigde van (een deel) van Uw vermogen.
Een testament kan je steeds wijzigen. Je blijft heer en meester van Uw bezittingen tot op het ogenblik van overlijden.

Het testament moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • eigenhandig geschreven te zijn door de persoon die wenst te beschikken (niet getypt);
 • eigenhandig gedateerd te zijn door degene die het opgesteld heeft;
 • eigenhandig ondertekend te zijn door degene die het opgesteld heeft. Het testament kan derhalve worden neergeschreven op eender welk stuk papier en met eender welk schrijfmiddel, maar er dient ook rekening gehouden te worden met de volgende regels:
 • twee personen kunnen niet samen één testament opmaken. Zo kunnen man en vrouw niet samen één enkel testament opmaken. Dit verbod vloeit voort uit het feit dat eenieder vrij moet zijn om zijn testament te wijzigen, en dit los van de ander.
 • de aanduiding van de begunstigde (VZW Dierenasiel Ieper) dient duidelijk en precies te zijn: zo is het onmogelijk zijn bezittingen over te laten “aan de katten van Ieper“.

 

Giften in natura

Dierenasiel Ieper ontvangt naast de vele giften in centen ook regelmatig spullen waarvan gedacht wordt dat het dierenasiel deze zaken kan gebruiken.

Dit is evenwel niet zo want regelmatig moet het dierenasiel deze spullen afvoeren naar het containerpark. Dit kan niet de bedoeling zijn, daarom is het beter afspraken te maken!

Wat kan het dierenasiel NIET gebruiken?

 • Rieten manden voor honden : deze zijn niet gebruiksvriendelijk en niet duurzaam in een dierenasiel
 • Kattenkrabpalen
 • Eetkommen, diverse potten, dekens noch tapijten, handdoeken en dweilen. Het dierenasiel heeft hier reeds voldoende aanbod voor.

 

Wat kan het dierenasiel WEL gebruiken?

 • Speeltjes voor zowel de honden als de katten
 • Kattenzand
 • Kattenvoeding, bij voorkeur van het merk “PREMIUM” voor zowel voor kittens als volwassen katten