Uitstelling Bingo night ten voordele van het Dierenasiel Ieper op 20 maart 2020

Uitstelling Bingo night ten voordele van het Dierenasiel Ieper op 20 maart 2020

Beste,

 

Rekening houdend met de snelle expansie van de corona-pandemie, waarbij het steeds duidelijker wordt dat activiteiten die grote groepen mensen samenbrengen voorlopig volstrekt te vermijden zijn, hebben we in overleg met CWGC, besloten om de geplande Bingo night van 20 maart 2020 tvv. Dierenasiel Ieper uit te stellen naar een latere datum. We menen dat deze beslissing in het belang is van ieders gezondheid en we vinden dat we als vereniging een voorbeeldfunctie hebben waarbij we op geen enkele manier willen bijdragen tot de verspreiding van het coronavirus.

 

We plannen desalniettemin een andere datum voor een mooie fundraisingactiviteit in samenwerking met CWGC, wellicht eind augustus of begin september. We organiseren hieromtrent in de volgende weken overleg met de mensen van CWGC. 

 

mvg